GDPR

GET IN TOUCH

             În cazul în care furnizați date cu caracter personal prin intermediul site-ului, acestea sunt colectate și prelucrate, în calitate de operator de date cu caracter personal, de către Cezara Educational SRL – Grădinița Dandi Kids , având sediul social în str Dumitru Zosimma nr 27, Sector 1 Bucuresti și punctul de lucru în Str. Rasovita, nr.18, Sector 3, Bucuresti, înregistrată la O.R.C sub J40/2879/2019, C.U.I. 40733051, cont  RO09INGB0000999908871981, ING, reprezentată legal de către Jernoiu Panainte Cezara, în calitate de administrator “Grădiniță”.

             În cazul în care aveți întrebări cu privire la orice aspect legat de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți adresa  la adresa de e-mail contact@gradinitadandi.ro, la adresa poștală Strada Rasovita, nr 18, sector 3, București și/ori la numărul de telefon 0726758303, în atenția dnei Cezara Jernoiu Panainte.  

Grădinița prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul comunicării prin intermediul site-ului:

 

a) pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră adresate prin intermediul formularului de contact, 

b) pentru a vă da posibilitatea să faceți comentarii pe site, prelucrări efectuate în baza interesului nostru legitim de a da curs solicitărilor dumneavoastră;  nefurnizarea datelor solicitate de Grădiniță în acest scop (marcate ca date obligatorii) atrage imposibilitatea efectuării de comunicări prin intermediul site-ului.

 Pentru scopurile menționate mai sus, prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție prin intermediul acestui site (nume, prenume, adresă de-email, solicitări, comentarii).

​Datele prelucrate nu vor fi transferate în afara României. Pentru realizarea scopurilor menționate mai sus, Grădinița va putea transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către partenerii contractuali ai Grădiniței, cu care Grădinița colaborează în vederea efectuării activităților menționate mai sus (primire solicitări/comentarii și răspuns la acestea), precum si dumneavoastră, la cerere.

​În scop de comunicare prin intermediul site-ului, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe o durată de 10  ani sau până la exprimarea, justificată, a dreptului la ștergerea sau restricționarea datelor sau a dreptului de opoziție.

 Vă informăm că beneficiați de următoarele drepturi: 

​a) de acces la datele cu caracter personal ale dumneavoastra; 

b) de rectificare a datelor cu caracter personal;

c) de ștergere a datelor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”);

d) de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal;

e) de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal;

f) de portabilitate a datelor cu caracter personal – numai dacă prelucrarea Datelor cu caracter personal este realizată de Grădiniță prin mijloace automate și are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul dumneavoastra (pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile listate la lit. a) – f) de mai sus, ma pot adresa către Grădiniță cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail contact@gradinitadandi.ro sau la adresa poștală Strada Rasovita nr 18 sector 3, București, în atenția dnei Cezara Jernoiu Panainte

g) de a depune plângere în fața unei autorități naționale de supraveghere;

h) dreptul de a îmi retrage consimțământul ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate, în orice moment, cu consecința ca începând cu acel moment nu voi mai beneficia de activitățile/prelucrările pentru care am consimțit.  Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă; 

i) de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv profilării – în cazul în care Grădinița ia decizii automate în legătură cu datele cu caracter personal și aceste decizii vă afectează în mod semnificativ puteți (1) obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, (2) exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare, (3) obține explicații cu privire la decizia luată și (4) contesta respectiva decizie.e an idea or a project, lets collaborate and build some awesome stuff

Contact
GRADINITA DANDI KIDS SECTOR 1

Strada Dumitru Zosima, nr 37, Sector 1, Zona Domenii

GRADINITA DANDI KIDS SECTOR 3

Strada Rasovita, nr. 18, Sector 3, Zona Baba Novac – Titan

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google